Svet

Člani Odbora:

  • Guido Križman (Podpredsednik)

  • Manuela Rojec (Podpredsednik)

  • Linda Rotter (Podpredsednik)

  • Marco Apollonio

  • Fulvio Richter

  • Felice Žiža

  • Marko Gregorič

  • Nadia Zigante

  • Valter Lovrečič

  • Sergio Angelini