Sobota, 23 Oktober 2021, 11:59

OPOZORILO! Naša spletna aplikacija uporablja piškotke.

Sprejmi

Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več

Piškotki, ki jih uporabljamo za delovanje portala, v nobenem primeru ne škodijo ne Vam, ne Vašemu računalniku. Omogočajo izdelavo dokumentov preko pametnih e-obrazcev, merjenje statistike obiska, delovanje partnerskega (affiliate) programa, oglaševanja, deljenja vsebin preko družbenih omrežij in komunikacijo z Vami. Predvsem pa omogočajo boljšo in lažjo uporabo portala za Vas kot uporabnika. Prosimo potrdite ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani (kliknite spodnji gumb Sprejmi).

00386/5/627-9150
00386/5/627-4091
Župančičeva ulica 18
6000 Koper - Capodistria

RAZPIS - STROKOVNI SODELAVEC

Nr./ Št. 211/202_

Capodistria/ Koper, 23.9.2021

 

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 40/12- ZUJF), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in 78/2013, v nadaljevanju: ZDR-1) in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Obalne Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti (iz leta 2015 in spremenjenega leta 2017, 2019 in leta 2021) Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti objavlja

 

prosto strokovno-tehnično delovno mesto

 

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I017091) m/ž

Za določen čas do 31. 10. 2024

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 1. najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja);
 2. zaželene delovne in strokovne izkušnje na področju evropskih projektov;
 3. odlično znanje italijanskega jezika (C1 ali zaključena vsaj dva nivoja od treh med osnovno šolo, srednjo šolo ali univerzo z italijanskim učnim jezikom);
 4. dobro znanje slovenskega jezika;
 5. znanje angleškega jezika;
 6. poznavanje dela z računalnikom in dobro poznavanje softwerjev (office: word in excel);
 7. izpit B kategorije;
 8. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 9. zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 10. kandidat mora preložiti kratko predstavitveno pismo, življenjepis in dokumentacijo s katero dokazuje izpolnitev pogojev

 

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

  

 • organizacija, upravljanje in implementacija operativnega dela Can costiera v zvezi s tekočimi projekti;
 • vodenje in izvajanje postopkov javnih naročil
 • priprava poročil vezanih na projekte;
 • priprava letnega programa dela v zvezi s tekočimi projekti;
 • razna administrativna in tajniška dela;
 • priprava letnega programa dela na področju organizacije prireditev
 • prevajanje besedila iz slovenščine v italijanščino ter iz italijanščine v slovenščino
 • priprava korespondence, pisanje zapisnikov organov samoupravne skupnosti
 • analiza, obdelava podatkov, priprava poročil
 • skrb za arhiv in dokumentacijo
 • priprava in vodenje evidence prejetih in izdanih računov
 • priprava in vodenje evidence porabljenih sredstev po finančnem in projektnem načrtu
 • evidenca naročil, spremljanje naročil
 • izdajanje faktur, zahtevkov in računov
 • vodenje knjigovodskih, računovodskih in ostalih finančnih evidenc v sodelovanju z računovodskim servisom ter priprava dokumentov za računovodstvo
 • sodelovanje z računovodskim servisom pri pripravi letnih računovodskih izkazov
 • druga opravila po nalogu nadrejenega.

 

 

Opis izbirnega postopka

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja delovnih izkušenj,
 3. fotokopijo ustreznega potrdila o znanju italijanskega jezika na višji ravni,
 4. fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja,
 5. izjavo kandidata da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 6. izjavo kandidata da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 7. kratko predstavitveno pismo in življenjepis kandidata.

 

Za potrebe razpisa bo ocenjeno znanje pravno/upravne terminologije v italijanskem jeziku in  poznavanje področja delovanja INS.

 

Po trinajsti točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Izbirni postopek bo potekal tako, da se bo upoštevala popolna dokumentacija.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (do 30. 10. 2024), s polnim delovnim časom v obsegu  40 ur/teden, za delovno mesto Strokovni sodelavec VII/2 (I), izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 36.

 

 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v  slovenskem in italijanskem jeziku v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo – Strokovni sodelavec VII/2 (II)« na naslov: Comunita` autogestita Costiera della nazionalita` Italiana – Obalna Samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva 18, 6000 Capodistria - Koper in sicer v roku 3 dni po objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in spletni strani www.cancostiera.org zavihek Bandi. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@can-ancarano.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Po opravljenem izbirnem postopku bo izbrani kandidat najkasneje v roku 8 dni od končanega postopka izbire pisno obveščen, da je bil izbran. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom 40 ur/teden, s trimesečnim poskusnim delom.

 

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na elektronskem naslovu cna_costiera@siol.net

 

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

 

Datum: 23.9.2021

  

                                                                     

                                                                                                                   Predsednik

Alberto Scheriani